Cennik

Cennik usług z zakresu: wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstwa i praw majątkowych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami*

Cennik usług z zakresu: wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstwa i praw majątkowych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami*

I. Wycena nieruchomości typowych (cel: zabezpieczenie wierzytelności, sprzedaż)

 1. Wycena lokalu mieszkalnego: od 600 PLN;
 2. Wycena lokalu użytkowego: od 1000 PLN;
 3. Wycena nieruchomości zabudowanej domem: od 800 PLN;
 4. Wycena nieruchomości zabudowanej domem w budowie: od 1000 PLN;
 5. Wycena nieruchomości niezbudowanej (jednorodzinnej, rolnej): od 700 PLN;
 6. Wycena nieruchomości niezbudowanej inwestycyjnej: od 1500 PLN;
 7. Wycena nieruchomości komercyjnych (magazyny, biurowce): od 3000 PLN;
 8. Wycena nieruchomości komercyjnych (hotele, galerie handlowe): od 5000 PLN;
 9. Wycena nieruchomości (inwestycji) deweloperskich: od 5000 PLN;
 10. Aktualizacja operatu szacunkowego: 50% ceny wyjściowej;
  • art. 156.3 i 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

II. Wycena nieruchomości (cel: spory sądowe, podziały majątku itp.)

 1. Wycena lokalu mieszkalnego: od 1000 PLN;
 2. Wycena lokalu użytkowego: od 1500 PLN;
 3. Wycena nieruchomości zabudowanej domem: od 1500 PLN;
 4. Wycena nieruchomości zabudowanej domem w budowie: od 2000 PLN;
 5. Wycena nieruchomości niezbudowanej (jednorodzinnej, rolnej): od 1200 PLN;
 6. Wycena nieruchomości niezbudowanej inwestycyjnej: od 1800 PLN;
 7. Wycena nieruchomości komercyjnych: od 5000 PLN;
 8. Wycena nieruchomości wg stanów i dat historycznych: cena wyjściowa + 50%;
 9. Wycena nakładów: uzgodnienia indywidualne;

III. Opinie, analizy (cel: spory sądowe, podziały majątku, sprawozdania finansowe itp.)

 1. Wycena służebności przesyłu, drogi koniecznej itp.: od 2000 PLN;
 2. Bezumowne korzystanie z nieruchomości: uzgodnienia indywidualne;
  • w zależności m.in. od okresów bezumownego korzystania
 3. Opinia o wartości stawki czynszu najmu/dzierżawy: od 1200 PLN;
 4. Pomoc w formułowaniu zarzutów, analiza opinii i operatów szacunkowych: od 2000 PLN;
 5. Opinia o wartości godziwej aktywów: uzgodnienia indywidualne;
 6. Konsultacje w biurze/w terenie: 150/250 zł/1h

Nie czekaj, skorzystaj z pomocy profesjonalnych Rzeczoznawców!

Tel: 500 050 422 | Email: biuro@bwm-tomaszewski.pl

Nie czekaj, skorzystaj z pomocy profesjonalnych Rzeczoznawców!

Tel: 500 050 422 | Email: biuro@bwm-tomaszewski.pl

IV. Wycena przedsiębiorstwa

 1. Raporty z wyceny wartości przedsiębiorstwa: uzgodnienia indywidualne;
  • W zależności od wielkości, rodzaju działalności, dostępnej dokumentacji, formy prawnej, ilości i rodzaju metod wyceny;
 2. Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa - jednostek mikro: od 3000 PLN;
  • wycena jedną metodą;

V. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 1. Sprzedaż nieruchomości – usługa i umowa standardowa: wynagrodzenie 3 % ceny transakcyjnej (brutto);
  • nie mniej niż 3000 PLN;
  • Sprzedaż i zakup nieruchomości – usługa i umowa indywidualna: do negocjacji;
 2. Pomoc w regulacji stanów prawnych, przygotowaniu do sprzedaży i zakupu nieruchomości, ustaleniu optymalnego sposobu wykorzystania, uzyskaniu Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, analizy potencjału nieruchomości w MPZP i Studium, analizy SWOT, Due diligence: uzgodnienia indywidualne;
 3. Ustalenie indywidualnej strategii sprzedaży, oparte na cotygodniowym badaniu cen transakcyjnych z aktów notarialnych oraz ofert nieruchomości konkurencyjnych, skutkujące najszybszą sprzedażą za najwyższą możliwą cenę w określonym czasie: umowy indywidualne w zakresie usługi; umowy standardowe - uzgodnienia indywidualne;

*Uwagi:

 • Cennik został opracowany przy założeniu lokalizacji nieruchomości na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów ościennych. Są to ceny orientacyjne, zależące od wielkości powierzchni działek, budynków, lokali oraz pozostałych cech cenotwórczych nieruchomości, przeważnie podlegające negocjacjom w rozsądnych granicach;
 • Cennik nie uwzględnia ewentualnych kosztów dokumentów, których nie posiada Zamawiający usługę, a które są wymagane do realizacji przedmiotu zlecenia zgodnie z obowiązującym prawem, zwyczajami oraz Standardami Zawodowymi;
 • W celu uzyskania wiążącej informacji o ostatecznym koszcie usługi prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 886 434 738 lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@bwm-tomaszewski.pl;