biuro@bwm-tomaszewski.pl

Wyceny nieruchomości

Wykonujemy profesjonalne wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości  dla potrzeb bankowych, sądowych,  określenia wartości zasobów ...

Wyceny przedsiębiorstw

Raporty z wyceny wartości przedsiębiorstw przygotowujemy  w oparciu o  Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Nota interpretacyjna nr 5:

O firmie

Jesteśmy  firmą, która bazując na wieloletnim doświadczeniu  oferuje Państwu usługi związane z wyceną nieruchomości i przedsiębiorstw, skutecznym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, obsługą prawną w zakresie nieruchomości w sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także przed organami administracji publicznej. Na nasze wyceny udzielamy 12 miesięcznej gwarancji.

Zajmujemy się szacowaniem wartości wszelkiego rodzaju nieruchomości i praw majątkowych, dla różnych potrzeb i celów na terenie całej polski w zakresie nieruchomości komercyjnych (handlowo-usługowych), przemysłowych, mieszkaniowych wielorodzinnych czy ośrodków wypoczynkowych. Rynek wycen nieruchomości mieszkaniowych i pośrednictwa w obrocie dla potrzeb osób prywatnych, obsługujemy w granicach aglomeracji warszawskiej.

W zależności od potrzeb i branży, w której działa Państwa przedsiębiorstwo w celu wyceny wartości spółek kapitałowych dobieramy do naszego zespołu odpowiednich specjalistów (głównie z list biegłych sądów okręgowych na terenie całego kraju), co pozwala nam na wykonie  wycen na wysokim poziomie merytorycznym.

W zakresie usług dla małych i średnich przedsiębiorstw oferujemy Państwu również kompleksową obsługę księgową, szeroką gamę usług związaną z wyceną środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy testów na utratę wartości aktywów.


Doskonale rozumiemy potrzeby naszych Klientów i dlatego staramy się być elastyczni i wyrozumiali w ustalaniu terminu wykonania zlecenia, jak również wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Nasz zespół gwarantuje profesjonalne, obiektywne i rzetelne wykonanie powierzonych zleceń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , kodeksem etyki zawodowej oraz zdrowym rozsądkiem.