biuro@bwm-tomaszewski.pl

Wyceny nieruchomości

Wykonujemy profesjonalne wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości  dla potrzeb bankowych, sądowych,  określenia wartości zasobów ...

Wyceny przedsiębiorstw

Raporty z wyceny wartości przedsiębiorstw przygotowujemy  w oparciu o  Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Nota interpretacyjna nr 5:

Wyceny nieruchomości

Wykonujemy profesjonalne wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości  dla potrzeb bankowych, sądowych,  określenia wartości zasobów majątkowych przedsiębiorstw (aporty, środki trwałe, aktualizacje wartości) deweloperów, dotacji unijnych, urzędów skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych i osób fizycznych, odszkodowań czy odwołań od decyzji urzędowych.

Do naszych klientów należą m.in.: Sąd Okręgowy w Warszawie, Aquila Park Sp. z o. o., Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Kredyt Bank S.A., TUiR Warta S.A., PZU S.A., Kredyt Trade Sp. z o.o., Techfilm Sp. z. o.o. ICN Polfa Rzeszów S.A., EFG Property Services Sp. z o.o., Abitania Sp. z o.o., PZN Sp. z o.o., Lot Catering Sp. z o.o., Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Białuty", KGDM Sp. z o.o., JTM Grupa Producentów Owoców i Warzyw Sp. z o.o., Producent warzyw Witagro Sp z o.o., PWK "Legionowo" Sp. z o.o., Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, Starostwo Powiatowe w Otwocku, Urząd Miasta w Józefowie, Urząd Miasta w Żyrardowie. Odbiorcami naszych wycen są również: PKO B.P. S.A., Bank DnB NORD, Polbank, mBank, Multibank, Deutsche Bank, Fortis Bank, Bank Millennium, Raiffeisen Bank , BGŻ S.A., BOŚ S.A., Bank BGK, Dominet Bank, ING Bank Śląski, Kredyt Bank, Lukas Bank, Nordea Bank Polska, Alior Bank i inne.

Oferujemy profesjonalne usługi :

dla celów:

 • sądowych i komorniczych
 • sprawozdań finansowych, amortyzacji, aportów
 • oceny efektywności zamierzeń inwestycyjnych
 • bankowo-hipotecznych
 • kupna - sprzedaży
 • darowizn i spadków
 • skarbowo - podatkowych
 • negocjacyjnych i ofertowych

gdzie przedmiotem szacowania są :

 • nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane
 • nieruchomości lokalowe
 • budynki i budowle
 • przedsiębiorstwa, udziały
 • wartości niematerialne i prawne
 • ograniczone prawa rzeczowe (np. służebność przesyłu)

ponadto oferujemy :

 • doradztwo inwestycyjne
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • analizy rynku nieruchomości
 • przygotowywanie informacji i opinii o nieruchomościach oraz stawkach czynszów
 • w zależności do Państwa potrzeb realizujemy również zlecenia nietypowe.

Rzeczoznawca Majątkowy Piotr Tomaszewski posiada uprawnienia Nr 4551 w zakresie określania wartości nieruchomości a także maszyn i urządzeń nadane przez Ministerstwo Budownictwa, jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Warszawie. Związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Kierunkiem Ekonomicznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył m.in. podyplomowe studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej prowadzone przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie jak również szereg szkoleń i kursów branżowych organizowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Jesteśmy ubezpieczeni z tytułu odpowiedzialności zawodowej w PZU S.A.