Wyceny nieruchomości


WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wykonujemy profesjonalne wyceny w formie operatów szacunkowych i opinii wszelkiego rodzaju nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb sądowych, rozwiązywania sporów, wszelkich odszkodowań, spadków i darowizn, podziałów majątków, bezumownego korzystania z nieruchomości, ustanowienia służebności, bilansowych, określenia wartości zasobów majątkowych przedsiębiorstw (wartość godziwa, aporty, środki trwałe, aktualizacje wartości) bankowych, deweloperów, urzędów skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych i osób fizycznych, odwołań od decyzji urzędowych. Na nasze wyceny udzielamy 12 miesięcznej gwarancji. Nasze wyceny wykonywane są zgodnie z prawem oraz Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych.

Wykonaliśmy szereg różnego rodzaju zleceń m.in. dla: Sąd Okręgowy w Warszawie, wydziały gospodarcze i cywilne, PZU S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Santander Bank Polska. S.A., Ministerstwo Cyfryzacji, Aquila Park Sp. z o. o., Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Kredyt Bank S.A., TUiR Warta S.A., Kredyt Trade Sp. z o.o., Techfilm Sp. z. o.o. ICN Polfa Rzeszów S.A., EFG Property Services Sp. z o.o., Abitania Sp. z o.o., PZN Sp. z o.o., Lot Catering Sp. z o.o., Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Białuty", KGDM Sp. z o.o. , PWK "Legionowo" Sp. z o.o., Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, Starostwo Powiatowe w Otwocku, Urząd Miasta w Józefowie, Urząd Miasta w Żyrardowie oraz dla niezliczonej rzeszy zadowolonych klientów indywidualnych.

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie sporządzania operatów szacunkowych, opracowań i opinii:

DLA CELÓW:

 • Sądowych i komorniczych
 • Sprawozdań finansowych, amortyzacji, aportów
 • Oceny efektywności zamierzeń inwestycyjnych
 • Bankowo - hipotecznych
 • Kupna - sprzedaży
 • Darowizn i spadków
 • Skarbowo - podatkowych
 • Negocjacyjnych i ofertowych

GDZIE PRZEDMIOTEM SZACOWANIA SĄ:

 • Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane
 • Nieruchomości lokalowe
 • Budynki i budowle
 • Przedsiębiorstwa, udziały
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Ograniczone prawa rzeczowe (np. służebność przesyłu)

Wykonujemy profesjonalne wyceny w formie operatów szacunkowych i opinii wszelkiego rodzaju nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb sądowych, rozwiązywania sporów, wszelkich odszkodowań, spadków i darowizn, podziałów majątków, bezumownego korzystania z nieruchomości, ustanowienia służebności, bilansowych, określenia wartości zasobów majątkowych przedsiębiorstw (wartość godziwa, aporty, środki trwałe, aktualizacje wartości) bankowych, deweloperów, urzędów skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych i osób fizycznych, odwołań od decyzji urzędowych. Na nasze wyceny udzielamy 12 miesięcznej gwarancji. Nasze wyceny wykonywane są zgodnie z prawem oraz Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych.

Wykonaliśmy szereg różnego rodzaju zleceń m.in. dla: Sąd Okręgowy w Warszawie, wydziały gospodarcze i cywilne, PZU S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Santander Bank Polska. S.A., Ministerstwo Cyfryzacji, Aquila Park Sp. z o. o., Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Kredyt Bank S.A., TUiR Warta S.A., Kredyt Trade Sp. z o.o., Techfilm Sp. z. o.o. ICN Polfa Rzeszów S.A., EFG Property Services Sp. z o.o., Abitania Sp. z o.o., PZN Sp. z o.o., Lot Catering Sp. z o.o., Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Białuty", KGDM Sp. z o.o. , PWK "Legionowo" Sp. z o.o., Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, Starostwo Powiatowe w Otwocku, Urząd Miasta w Józefowie, Urząd Miasta w Żyrardowie oraz dla niezliczonej rzeszy zadowolonych klientów indywidualnych.

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie sporządzania operatów szacunkowych, opracowań i opinii:

DLA CELÓW:

 • Sądowych i komorniczych
 • Sprawozdań finansowych, amortyzacji, aportów
 • Oceny efektywności zamierzeń inwestycyjnych
 • Bankowo - hipotecznych
 • Kupna - sprzedaży
 • Darowizn i spadków
 • Skarbowo - podatkowych
 • Negocjacyjnych i ofertowych

GDZIE PRZEDMIOTEM SZACOWANIA SĄ:

 • Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane
 • Nieruchomości lokalowe
 • Budynki i budowle
 • Przedsiębiorstwa, udziały
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Ograniczone prawa rzeczowe (np. służebność przesyłu)

Ponadto oferujemy:


Przygotowywanie informacji i opinii o nieruchomościach oraz stawkach czynszów

W zależności do Państwa potrzeb realizujemy również zlecenia nietypowe


Rzeczoznawca Majątkowy Piotr Tomaszewski posiada uprawnienia Nr 4551 w zakresie określania wartości nieruchomości a także maszyn i urządzeń nadane przez Ministerstwo Budownictwa w 2007 r., jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz biegłym z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, z zakresu wyceny nieruchomości praw majątkowych i przedsiębiorstw. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Nr 24687.

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji;
Szereg szkoleń i kursów branżowych organizowanych m.in. przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych;
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Ekonomiczny;
Politechnika Warszawska, Podyplomowe Studium „Wycena Nieruchomości”;
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Wydział Ekonomiczny, Wycena Nieruchomości;
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Metody Wyceny Spółki Kapitałowej;


Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami w PZU S.A.

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji;
Szereg szkoleń i kursów branżowych organizowanych m.in. przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych;
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Ekonomiczny;
Politechnika Warszawska, Podyplomowe Studium „Wycena Nieruchomości”;
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Wydział Ekonomiczny, Wycena Nieruchomości;
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Metody Wyceny Spółki Kapitałowej;


Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami w PZU S.A.